Drukuj

Decyzją Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego zostaje odwołana dyspensa ogólna od uczestnictwa w niedzielnych Mszch świętych; pozostaje ona aktualna jedynie wobec osób z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.).


Od dzisiejszej niedzieli, na podstawie zarządzenia Rady Ministrów w sprawie pandemii, nie obowiązuje limit osób obecnych na mszy świętej i nabożeństwach. Przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości (2 metry), obowiązku zakrywania ust i nosa maską, maseczką lub innym materiałem (szal, chustka, itp.) ze względu wymogi sanitarne. Dotyczy to również usługujących (lektorzy, ministranci itd.). Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni oraz organiści, i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Twarz odsłaniamy  bezpośrednio przed przyjęciem Komunii świętej nie dotykając zewnętrznej części maseczki, następnie ją zasłaniamy.