Drukuj

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja

Drodzy Parafianie i Szanowni Goście!

Pusty grób to niemy świadek zwycięstwa Chrystusa - naszego Zbawiciela nad  śmiercią. Niech Pan doda Wam odwagi i umiejętności, by być zwiastunami Dobrej Nowiny. 
Jezus pragnie obdarzyć nas życiem. Biegnijcie prędko niczym Piotr i Jan na wieść o zmartwychwstaniu. Przybywajcie do Bożej świątyni. Niech Chrystus umocni waszą wiarę. 
Tęsknijcie za Panem jak Maria Magdalena, która przyszła namaścić ciało Chrystusa. Niech miłość Boża pozwoli Wam poznawać Zmartwychwstałego w waszym życiu.
Przyjmijcie wskazówki Jezusa, kiedy jesteście zagubieni niczym uczniowie idący do Emaus. Zasiądźcie z Nim do Stołu Eucharystycznego. Niech dobry Bóg Was pocieszy i pokrzepi.
Trwajcie we wspólnocie jak Apostołowie w Wieczerniku. Niech Zmartwychwstały Pan Was zjednoczy, pogodzi i utwierdzi, byście żyli w kochających się rodzinach, szanującym się sąsiedztwie, gorliwej duchowo parafii i uczciwym społeczeństwie.
Wyznajcie za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój! Niech Jezus rozwieje wątpliwości i pomoże pokonać wszelkie kryzysy.
Bądźcie wierni jak Maryja, która wraz z Apostołami oczekiwała na obiecanego Ducha Pocieszyciela. Powierzajcie się Jej, a Ona Was nigdy nie opuści.

Bądźcie świadkami zmartwychwstania…

Wasi Duszpasterze