Drukuj

Pro memoria dla rodziców

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 przypominamy o tym, że w przedszkolach i w szkołach są organizowane zajęcia z religii na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Udział ochrzczonych dzieci i młodzieży w zajęciach z religii jest nie tylko obowiązkiem, ale również przywilejem związanym z pogłębianiem swojej wiary, poznawaniem Osoby i nauki Jezusa Chrystusa oraz Kościoła. Dotyczy to przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich. 

            Prosimy więc katolickich rodziców o zainteresowanie się udziałem ich dzieci 
w katechezie szkolnej. Czasami w tygodniowym rozkładzie zajęć, zwłaszcza w niektórych przedszkolach i szkołach średnich, nie pojawia się przedmiot religia. Jest to nadużycie i łamanie przepisów prawa. Prosimy o czujność i roztropność w tym względzie, a przede wszystkim zatroszczenie się o religijne wychowanie młodego pokolenia. W razie problemów z organizacją zajęć z religii należy powiadomić Księdza Proboszcza.