MIASTO SIEDLCE - Kultura - KONKURS PLASTYCZNY „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

„Oto zwiastuję wam radość wielką: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. (Łk 2, 11)

 

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Jesteśmy świadkami przyjścia Boga w swoim Synu, maleńkim Dziecku z Betlejem…

Z całego serca życzymy, najpierw odwagi i wiary, by przyjąć Boże orędzie o Synu Bożym, który stał się człowiekiem. Niech ta wiadomość przyniesie wielką chrześcijańską radość, która zastąpi możliwe życiowe smutki i pozwoli popatrzeć z nadzieją na czekającą nas przyszłość. Oby Chrystus narodził się nie tylko w Betlejem i naszych świątyniach, ale w każdej rodzinie. Dzieciątko Jezus przynosi wszystkim pokój, zgodę i miłość  - życzymy Wam tych łask w obfitości.

       Dlatego nie zwlekajmy, idźmy z pośpiechem do żłóbka nowonarodzonego Jezusa, pochylmy się nad nim i zobaczmy Zbawiciela. Niech prawda o misterium wcielenia napełnia nasze serca, a rozważanie jej, na wzór Maryi, doprowadzi do rozwoju miłości Boga i bliźniego w naszej codzienności.

Uwielbiajmy Pana za wszystko co dla nas uczynił, uwielbiajmy Go w tajemnicy Bożego Narodzenia!

Duszpasterze