Ksiądz Proboszcz
Ks. dr Adam Lasek (ur. 14.12.1963 r. w Nowej Sarzynie) - pochodzi z parafii pw. Trójcy Świętej w Leżajsku (archidiecezja przemyska). 30 maja 1992 r. przyjął święcenia prezbiteratu w katedrze pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy z rąk księdza biskupa Tadeusza Rybaka. W latach 1992-1993 pełnił funkcję wikariusza w parafii katedralnej w Legnicy. W latach 1993-1998 studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza "Angelicum" w Rzymie. Od 1998 r. do 2013 r. pełnił funkcję sekretarza studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu - studia w Legnicy i prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Wykładał teologię fundamentalną w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Jest członkiem Towarzystwa Dogmatyków Polskich.
Od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szklarskiej Porębie.
Od 1 lipca 2014 r. pełni obowiązki proboszcza parafii pw. św. Marcina w Jeleniej Górze - Sobieszowie.
 
Księża Proboszczowie w historii parafii:

Ks. Prałat Antoni Kamiński, urodził się 16 stycznia 1914 r. we wsi Poznanka Hetmańska (województwo tarnopolskie).
W 1933 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego obrządku łacińskiego we Lwowie. Święcenia diakonatu otrzymał 23 maja 1937 r. w bazylice lwowskiej, natomiast 26 czerwca 1938 r. z rąk abpa Bolesława Twardowskiego, metropolity lwowskiego, otrzymał święcenia kapłańskie. 5 kwietnia 1957 r. bp Bolesław Kominek mianował go ojcem duchownym Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Urząd ten ks. Kamiński spełniał z wielkim poświęceniem, zdając sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka na nim ciąży. Dlatego był bardzo wymagający wobec siebie i kleryków. W czasie posługi w Wyższym Seminarium Duchownym był także odpowiedzialny w archidiecezji wrocławskiej za Unię Apostolską Kleru. 3 października 1959 r. został mianowany administratorem parafii w Sobieszowie koło Jeleniej Góry. Ks. Kamiński postarał się też, żeby od 1973 roku w Sobieszowie powstał klasztor Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.
W 1985 r. ks. Kamiński z powodu złego stanu zdrowia dłuższy czas przebywał w szpitalu w Miłkowie.
Zmarł 12 stycznia 1986 r.

Ks. Prałat dr Józef Stec, urodzony 28 lutego 1948 r. Był administratorem i proboszczem parafii pw. św. Marcina w Jeleniej Górze - Sobieszowie w latach 1986 - 1990. Od 1990 r. do 2019 r. był proboszczem parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach.
Zmarł 3 grudnia 2019 r.

Ks. Prałat mgr-lic. Józef Frąc, Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Legnickiej, emeryt (diecezja legnicka). Od 2014 r. mieszka w Domu Księży Emerytów w Legnicy. Urodzony 2 stycznia 1939 roku w Radgoszczy koło Tarnowa. Wiosną 1957 roku zdał maturę w LO w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1964 roku we Wrocławiu z rąk abp Bolesława Kominka. Pracę kapłańską rozpoczął w Gryfowie Śląskim, gdzie był przez pięć lat. Następnie przez rok posługiwał we Wrocławiu. Po siedmiu latach w Kudowie Zdroju został proboszczem i dziekanem w Polanicy Zdroju. Od 1990 r. do 2014 r. był proboszczem w Jeleniej Górze - Sobieszowie. Autor czterech książek, których tematem przewodnim jest ukochany przez niego Sobieszów. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Sobieszowa”.
Od 1 lipca 2014 r. przebywa na emeryturze w Domu Księży Emerytów w Legnicy.

 

Księża Wikariusze w historii parafii:
 1. Ks. mgr Waldemar Hawrylewicz, 1990 r. - 1993 r.
 2. Ks. mgr-lic. Tadeusz Żurek, 1993 r. - 1995 r.
 3. Ks. mgr Stanisław Skrzypek, 1995 r. - 1996 r.
 4. Ks. mgr-lic. Rodryg Albin, 1996 r. - 2000 r.
 5. Ks. mgr Piotr Filipek, 2000 r. - 2003 r.
 6. Ks. mgr Sebastian Nawrocki, 2003 r. - 2006 r.
 7. Ks. mgr Wojciech Myślecki, 2006 r. - 2009 r.
 8. Ks. mgr Dariusz Markowicz, 2009 r. - 2014 r.
 9. Ks. mgr Łukasz Myrta, 2014 r. - 2018 r.
 10. Ks. mgr-lic. Wojciech Kempski, 2018 r. - 2020 r.
 11. Ks. mgr Daniel Prentki, 2020 r. - 2023 r.
Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie