Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu
i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę,
a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1422


Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Warunki dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
2. Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
3. Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu.
Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
4. Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem.
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód wyrządzonych przez grzech.

Rachunek sumienia do przygotowania się przed spowiedzią

Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie