„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa,
zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

Katechizm Kościoła Katolickiego 1601


Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • aktualna metryka chrztu (tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu),
  • świadectwo bierzmowania (w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu),
  • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu),
  • akt ślubu cywilnego (w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny),
  • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej (ksero),
  • zaświadczenie/dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),
  • dane świadków ślubu (imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania),
  • dowody osobiste,
  • zgoda na sakrament małżeństwa w naszym kościele (dotyczy jeżeli narzeczeni są spoza parafii w Sobieszowie).

Do kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się z kompletem dokumentów minimum 2-3 miesiące przed ślubem. 

Należy wcześniej umówić się na spisanie protokołu z księdzem Proboszczem (tel. 75-755-34-10).

Organista: p. Zbigniew Karpiński (tel. 502-753-710) - należy się skontaktować z organistą i omówić sprawy dotyczące oprawy muzycznej podczas uroczystości sakramentu małżeństwa).

Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie