Barokowa chrzcielnica wykonana jest z drewna, ma kształt wielkiego kielicha z ozdobnym nundusem na trzonie. Czas powstania datuje się na ok. połowę XVIII w. – w okresie wyposażania całego wnętrza kościoła.

Całość chrzcielnicy ma wysokość 230 cm i jest malowana na biało, detale i szaty złocone, figury malowane naturalistycznie.

Półokrągła kanelowana czara chrzcielnicy o średnicy 60 cm, zamknięta jest płaską pokrywą. Na pokrywie znajduje się osiem wolut ozdobionych ornamentem z liści akantu, które stanowią podstawę dla grupy rzeźbiarskiej: „Chrzest Pana Jezusa w Jordanie”. Grupa ta wysokości 32 cm przedstawia św. Jana Chrzciciela polewającego prawą ręką głowę klęczącego w wodach Jordanu Chrystusa. Nad Nimi unosi się gołębica – Duch Święty. (Jest to fragment wykonany przez Witalisa Sadowskiego w r. 1995, pierwotna rzeźba Ducha Świętego zaginęła).

Podnosząc pokrywę, widzimy wnętrze wyłożone czerwonym aksamitem, a na środku stoi wykonana z mosiądzu, srebrzona i rytowana misa chrzcielna o średnicy 46 cm. Na odwrocie misy jest punca: Dr. C. Ernest, a czas jej powstania określany jest na II połowę XIX wieku. Jest to misa o szerokim kołnierzu, a na nim wpisany wkoło napis w języku niemieckim, podzielony na trzy części symbolami Chrystusa – w czwórliściu wpisanym w koło. Napis i symbole (w tłumaczeniu):

1 symbol w czwórliściu w kole – krzyż z literami IHS i napis: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, 

2 symbol w czwórliściu wpisany w koło – symbol PX (=Chrystus) i greckie litery A i Ω (Alfa i Omega – symbole wieczności Chrystusa) i napis: Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem,

3 symbol wpisany w czwórliściu w kole: stylizowany symbol Chrystusa IHS i napis: Należy Królestwo Boże. Ew. Marka


Na dnie misy w otoku z gałązek bluszczu znajduje się trójkąt z nałożonym trójliściem, w środku koło z przedstawieniem gołębia w aureoli – symbol Ducha Świętego.

Misa chrzcielna nosi ślady zużycia, wytarta została znaczna część srebrzenia, a dno sczerniałe jest od wody.Obecnie chrzcielnica stoi na postumencie przed filarem prezbiterium, na miejscu, z którego jest dobrze widoczne z całego kościoła. Chrzcielnica swoim pięknem mówi, że Chrzest Święty jest pierwszym i najważniejszym Sakramentem w całym Chrześcijaństwie!

Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie