eucharystia

„Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.” (KKK 1322-1323)

 

Msze święte odprawiane są w każdą niedzielę o godzinie:
- 8:00,
- 10:30 - dla dzieci i młodzieży,
- 12:00 - w kościele pw. św. Marcina
w pierwsze niedziele miesiąca (od czerwca do listopada oraz 11 listopada [odpust]),
- 18:00.

 

Msze święte odprawiane są w dni powszednie o godzinie:
- 07:00 - poniedziałek i wtorek,
- 18:00 - środa, czwartek, piątek i sobota.
 
 
 
 
 
 
 

I Komunia Święta

Do I Komunii Świętej dzieci przystępują w klasie III szkoły podstawowej.

Warunkami dopuszczenia dziecka do I Komunii Świętej są:

A. Uczestnictwo w życiu parafii:
- niedzielna Msza święta (godz. 10:30) - jeśli istnieje taka potrzeba, można uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej poza parafią w Sobieszowie, należy po Mszy świętej wtedy poprosić tamtejszego księdza o podpis w książeczce,
- uczestnictwo w nabożeństwach okresowych w roku liturgicznym:
a) różaniec (październik - godz. 17:30) - min. 5 razy,
b) roraty (Adwent - godz. 18:00) - min. 5 razy,
c) Droga Krzyżowa (piątki w Wielkim Poście - godz. 16:30 (dla dzieci i młodzieży) lub 17:15 (dla dorosłych)) lub Gorzkie Żale (niedziele w Wielkim Poście - godz. 17.00) - min. 3 razy,
d) nabożeństwo majowe (maj - godz. 17:30) - min. 5 razy.

B. Uczestnictwo w katechezie (lekcjach religii w szkole).

C. Potwierdzenie faktu chrztu świętego dziecka, poprzez „Akt chrztu” - dotyczy to tylko dzieci ochrzczonych poza Sobieszowem.

D. Zezwolenie od „swojego” Księdza Proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej w naszej parafii - dotyczy to tylko dzieci mieszkających poza Sobieszowem.

E. Opanowanie pamięciowe pytań i modlitw z podręcznika do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej - wydawnictwo JEDNOŚĆ. Przykładowymi modlitwami są m.in.: Ojcze nasz; Zdrowaś  Maryjo; 10 Przykazań Bożych;
6 prawd wiary; 7 sakramentów świętych; 5 warunków dobrej  spowiedzi; Akt: wiary, nadziei, miłości i żalu; Przykazanie miłości oraz formuła spowiedzi. 
Znajomość pytań i modlitw sprawdzana jest w ramach nauczania religii w szkole.

 F. Przystąpienie dziecka do sakramentu pokuty i pojednania.

Copyright © 2015 - 2023 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie