„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1324


Msze święte odprawiane są w każdą niedzielę o godzinie:
- 8:00,
- 10:30 - dla dzieci i młodzieży,
- 18:00.

Dodatkowo o godz. 12:00 jest odprawiana Msza święta w kościele pw. św. Marcina w pierwsze niedziele miesiąca (od czerwca do listopada oraz 11 listopada [odpust]).

 

Msze święte odprawiane są w dni powszednie o godzinie:
- 07:00 - poniedziałek i wtorek,
- 18:00 - środa, czwartek, piątek i sobota.
 
 
 
 
 
 

I Komunia święta

Termin I Komunii świętej dla dzieci klas III w roku szkolnym 2023/2024: 19 maja 2024 r., godz. 12:00.
Spowiedź przed I Komunią świętą: 17 maja 2024 r., 15:00-16:30.

Termin rocznicy I Komunii świętej dla dzieci klas IV w roku szkolnym 2023/2024: 26 maja 2024 r., godz. 10:30.
Spowiedź przed rocznicą I Komunii świętej: 24 maja 2024 r., 16:00-17:00.


Do I Komunii świętej dzieci przystępują w klasie III szkoły podstawowej.

Warunkami dopuszczenia dziecka do I Komunii świętej są:

A. Uczestnictwo w życiu parafii:
- niedzielna Msza święta (godz. 10:30) - jeśli istnieje taka potrzeba, można uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej poza parafią w Sobieszowie, należy po Mszy świętej wtedy poprosić tamtejszego księdza o podpis w książeczce,
- uczestnictwo w nabożeństwach okresowych w roku liturgicznym:
a) różaniec (październik - godz. 17:30) - min. 5 razy,
b) roraty (Adwent - godz. 18:00) - min. 5 razy,
c) Droga Krzyżowa (piątki w Wielkim Poście - godz. 16:30 (dla dzieci i młodzieży) lub 17:15 (dla dorosłych)) lub Gorzkie Żale (niedziele w Wielkim Poście - godz. 17.00) - min. 3 razy,
d) nabożeństwo majowe (maj - godz. 17:30) - min. 5 razy.

B. Uczestnictwo w katechezie (lekcjach religii w szkole).

C. Potwierdzenie faktu chrztu świętego dziecka, poprzez „Akt chrztu” - dotyczy to tylko dzieci ochrzczonych poza Sobieszowem.

D. Zezwolenie od Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania na przystąpienie do I Komunii świętej w naszej parafii - dotyczy to tylko dzieci mieszkających poza Sobieszowem.

E. Opanowanie pamięciowe pytań i modlitw z podręcznika do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej - wydawnictwo Jedność. Przykładowymi modlitwami są m.in.: Ojcze nasz; Zdrowaś  Maryjo; 10 Przykazań Bożych;
6 prawd wiary; 7 sakramentów świętych; 5 warunków dobrej  spowiedzi; Akt: wiary, nadziei, miłości i żalu; Przykazanie miłości oraz formuła spowiedzi.
Znajomość pytań i modlitw sprawdzana jest w ramach nauczania religii w szkole.

 F. Przystąpienie dziecka do sakramentu pokuty i pojednania.

Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie