„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,
otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są,
jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285


Kandydaci do sakramentu bierzmowania, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez: 

  • systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej,
  • korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu (w pierwszy piątek miesiąca),
  • branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania,
  • uczestnictwo w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, Droga Krzyżowa, nabożeństwo majowe/czerwcowe).

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy.

Świadkami bierzmowania mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania oraz pokuty i pojednania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

 

Terminarz spotkań dla klas 6-8 przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w roku szkolnym 2023-2024

Kiedy?

Kto prowadzi?

Godzina

09.10.2023 r.

p. Patryk

18:00

01.12.2023 r.

p. Piotr

18:45

05.01.2024 r.

p. Patryk

18:45

22.03.2024 r.

Droga Krzyżowa ulicami Sobieszowa

19:00

18.04.2024 r.

Nabożeństwo
Słowa Bożego

17:00

10.05.2024 r.

ks. Proboszcz

18:45

07.06.2024 r.

Msza święta +
Oratorium pt. Psalmy

18:00

 

Copyright © 2015 - 2024 Parafia pw Św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie